Raj

 

Goda Gábor : Raj (avagy Lin-csi apát beszélgetései a szalmakutyákról) – munkacím

 

A művészi munka számomra elsősorban nem önkifejezés, hanem a megismerés folyamatának eszköze és manifesztuma.

Még mindig ugyanaz a kérdés: az egyén-individuum és az egység-közösség kapcsolatának és rendszerének működése. A szabad akarat, illetve szabad döntések és tettek kérdése. Egyéni vagy kollektív tudat határozza meg a közösség és az azon belüli individuumok életét? Az egyes egyéni döntések vagy az egyéni döntések sokasága, halmaza az, ami a egység-közösséget irányítja, mozgatja? Az egyén fejlődése, tudása, erkölcsi tartása mennyiben határozza meg a közösség szellemi szintjét? Az emberiség egység-közössége felfogható-e úgy, mint összetett lény, mint amilyen a RAJ?

A raj működése olyan biológiai mechanizmus, ahol sok egyedből álló élő rendszerek (pl. a hangyák, méhek, madarak, halak) egyes tagjainak külön-külön öncélú viselkedése ellenére a rendszer egészében megjelenik egyfajta kollektív intelligens viselkedés. Az ilyen viselkedés eredményez számos olyan tulajdonságot, ami megszégyenítő és irigylésre méltó az emberiség számára: tolerancia, hibatűrés, önszervező képesség, együttműködés, öngyógyítás, gyors és effektív kommunikáció ...stb.

 

raj1

 

A környezetével és ugyanakkor önmagával harmóniára törekvő ember élete áramló. Azonban ez az áramlás, ha nem tudatos döntések folyamata, folyama, akkor sodródássá válik. Tud-e az ember úgy dönteni, ahogyan végül cselekszik vagy tettei és döntései egymásnak feszülnek, egymástól elszakadnak?

Lin-csi apát a csan buddhizmus híresen goromba, ámde végtelenül bölcs mestere a szalmakutyákkifejezést többek közt azokra az emberekre használta, akik tudatosság nélkül, külső és belső impulzusok által rángatva, látszat célokat önmaguk elé tűzve élik sodródó életüket, miközben meggyőződésük, hogy mindez önmaguk döntése.

raj2

Lin-csi apát

 

Az inspirációk:
SU-LA-CE (Sári László): Lin-csi apát reggeli beszélgetései és más könyvek
Raj jelentése hindiül: szabály, király
Raj jelentése szláv nyelvekben: paradicsom vagy ég
SI - swarm inteligence
Flock mozgások

 

A készülő előadás mint eddig is mindig, folytatása az előző Artus előadásoknak. Együtt gondolkodunk, keresünk, alkotunk és egyszer csak megmutatkozunk.
Az előadás mozgásvilága részben a Thi Chi Chuan-ra, részben személyes gesztusokra épül.
Tervben van a robotika, a drónok világa, a vetítés, az animáció és más látványelemek használata.
Az alkotó folyamatba ez alkalommal a nézőket is bevonjuk.

 

Az év folyamán több olyan Kérész Művek performansz estét tervezünk, ahol a készülő Raj előadás témáit felvetve, az este aktuális közönségével beszélgetve és spontán akciókat alkotva közelítjük, alakítjuk, folyamatosan újragondoljuk. A bemutatót 2017 tavaszára tervezzük.

 

(Goda Gábor)